Corona doet ons beseffen dat de enige constante in het bedrijfsleven ( en in het leven ) verandering is. Sommige ondernemers staan meer open voor dit principe dan andere. Hoe dan ook, het spreekt vanzelf dat bedrijven zich moeten aanpassen aan verandering. Hoe kun je verandering in je bedrijf aanmoedigen en ondersteunen?

Hou deze 5 tips uit het veld in gedachten:

 1. Houdt altijd je focus op de toekomst gericht

  Zoals we de afgelopen maanden hebben geleerd, speelt “denken aan de toekomst” een centrale rol voor ondernemers. Een manier om dit te doen is operationele taken in het bedrijf te delegeren aan een manager of een andere vertrouwde werknemer. Dit opent de mogelijkheid om je meer consequent te wijden aan de strategische heroriëntering van je onderneming.

  Lid worden van een ondernemingsraad is ook bijzonder nuttig. Een van de hoofddoelen van deze onderlinge uitwisseling tussen “peers” is het bespreken van toekomstscenario’s voor je eigen bedrijf buiten de dagelijkse gang van zaken om en op basis van deze scenario’s maatregelen te ontwikkelen om verdere groei mogelijk te maken, b.v. zelfs in geval van een crisis.
 1. Accepteer de risico’s
  Niet alle veranderingen zullen succesvol zijn. Maar dat betekent niet dat de inspanning vergeefs is. Een houding waarin risico en mislukking principieel als mogelijkheden worden aanvaard, zorgt voor een grotere bereidheid om een nieuwe productverbetering of een nieuwe marketingstrategie uit te proberen.

  Niets doen is geen oplossing. Onthoud dat mislukking slechts een kuil is op de weg naar succes.
 2. Werk in kleine stappen
  Het is niet raadzaam om in één keer uitgebreide veranderingen of herstructureringen door te voeren. Een weloverwogen aanpak leidt tot betere resultaten en wordt door de betrokkenen als positiever ervaren. De effecten van het veranderingsproces kunnen dan beter worden geanalyseerd en op eventuele waarschuwingssignalen kan tijdig worden gereageerd.
 3. Verandering begint aan de top
  Als bedrijfseigenaar of ondernemer kent je je weg in zowel je eigen bedrijf als je bedrijfstak. Maar hebt je een idee van de veranderingen die je sector de komende vijf tot tien jaar zal ondergaan?

  Duurzame verandering begint ermee dat de verantwoordelijke zo veel mogelijk weet over alle aspecten van de sector – maar vooral over digitale innovaties die nieuwe concurrenten kunnen creëren.

  Een goede tip uit het veld is om een systeem te ontwikkelen om out of the box te denken, creatief te handelen en je eigen toekomst te visualiseren – hoe doe je dat? Zoek nieuwe gesprekspartners. Kijk naar informatiebronnen die je misschien eerder hebt verworpen. Als je verandering wilt bewerkstelligen, moet je eerst jezelf veranderen.
 1. Haal anderen aan boord!
  In de meeste gevallen verzetten individuele werknemers of zelfs hele afdelingen zich tegen naderende veranderingen. Je hebt echter de steun van bijna alle betrokkenen nodig om de verandering te doen slagen. Neem daarom deze drie principes ter harte:

  Maak transparant wat er wordt veranderd en welke gevolgen dat zal hebben voor het bedrijf.

  Beloon in het bijzonder de geëngageerde deelname van werknemers aan de implementatie van veranderingen.

  Zorg ervoor dat je in je communicatie met de werknemers een positieve, optimistische kijk hebt op de veranderingen die je in het bedrijf wilt doorvoeren.

  Blijf je team eraan herinneren dat jullie allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Informeer hen over de bereikte mijlpalen en fungeer als “baas-motivator”, zodat je werknemers er zeker van kunnen zijn dat het risico en de voordelen van de verandering door het hele bedrijf worden gedeeld. Dit zal alle betrokkenen beter uitrusten voor de toekomst.

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.