Veel bedrijven zitten vast in de innovatie val: ze geven veel geld uit aan de ontwikkeling van nieuwe producten, maar maken er te weinig omzet mee. Hier is hoe je uit de innovatie val kunt komen.

Wanneer is een bedrijf innovatief? Wanneer het nieuwe producten ontwikkelt, zouden veel ondernemers antwoorden. Voor velen zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hoger dan de netto-inkomsten uit de nieuwe producten. Het resultaat is een onrendabele groei.

Dat je alleen innovatief bent als je een nieuw product op de markt brengt – dat is een misvatting. Veel van de bedrijven die innovatief en succesvol zijn, zijn erin geslaagd om ofwel diensten rond hun producten toe te voegen, ofwel hun bedrijfsmodellen aan te passen. De meest innovatieve bedrijven in Silicon Valley vinden meestal geen nieuwe producten uit, maar zijn succesvol met nieuwe bedrijfsmodellen en platforms. Maar op welke innovaties kunt je naast producten rekenen? En wat zijn de kenmerken van echt innoverende bedrijven?

Product innovaties

Elke innovatie begint met een product. Bijvoorbeeld, met de flat-screen televisie. Degene die het product heeft ontwikkeld, is waarschijnlijk een tijdlang marktleider omdat hij het octrooi heeft en de enige is die het product kan leveren. Op een bepaald moment volgen andere bedrijven dit voorbeeld en kunnen zij ook flatscreen-TV’s leveren.

Fabricage innovaties

Dan zal degene die erin slaagt het fabricageproces te verbeteren, de markt domineren: bijvoorbeeld degene die het percentage afgekeurde producten kan verminderen. Dit geeft hem een kostenvoordeel en hij kan de TV aanbieden tegen een lagere prijs dan de concurrentie. Maar op een gegeven moment, volgt iedereen.

Organisatorische innovatie

Dan is organisatorische innovatie geboden: een televisiefabrikant zou bijvoorbeeld de logistiek van de levering kunnen verbeteren: hij zou bijvoorbeeld verschillende productiefaciliteiten in het hele land kunnen opzetten, zodat hij sneller kan leveren aan elektronica retail handelaren of de magazijnen van onlineshops. Op die manier kan hij de goederen goedkoper en sneller ter beschikking van de klant stellen.

Strategische innovaties

Een innovatie in de strategie zou zijn de flatscreen-tv uit te rusten met een internetverbinding, zodat de klant apps op de tv kan downloaden en programma’s kan bekijken ongeacht het tijdstip. Het product blijft ongewijzigd, evenals de procedure en de logistieke processen. Alleen het gebruik van het product verandert – en het bedrijf krijgt nieuwe partners zoals streaming portalen.

Wat maakt een onderneming innovatief?

Een bedrijf dat erin geslaagd is innovatief en succesvol te zijn anders dan met nieuwe produkten is bijvoorbeeld Bien-Zenker, een fabrikant van geprefabriceerde huizen. Het bedrijf is erin geslaagd met een procesinnovatie: het heeft een industriële robot geleerd om met hout om te gaan en kan nu grotere delen van zijn prefab-huizen in de fabriek prefabriceren – ongeacht het weer en de beschikbare vakmensen.

Dat is wat innovatieve bedrijven onderscheidt:

Zij hebben een inzicht in innovatie dat verder gaat dan de ontwikkeling van nieuwe producten. Er is vraag naar nieuwe concepten in plaats van alleen maar nieuwe producten. Het gaat er niet om welke functie een product nog nodig heeft, maar hoe klanten het product nog zouden kunnen gebruiken.
Innovatieve bedrijven slagen erin hun perspectief te verbreden.

Zij hebben niet alleen een productgerichte visie, maar hebben ook naar de concurrentie en de huidige ontwikkelingen gekeken en daaruit nieuwe eisen afgeleid. Een verwarmingsmonteur kan zich afvragen: verkoop ik verwarming of warmte? Verkoop ik dit als een afgewerkt product dat de klant in de kelder zet, of per uur te huur?

Innovatieve bedrijven stellen zich open en laten zich van buitenaf inspireren. Zij durven buiten het kader of zelfs buiten de industrie te kijken. Zij zijn in staat innovatieve benaderingen uit andere sectoren te begrijpen en zo nodig aan hun eigen bedrijf aan te passen. Zij concurreren niet alleen met bedrijven die hun gelijken zijn, maar hebben ook te maken met interessante startende ondernemingen in de achtertuin.

Innovatieve bedrijven slagen erin zich van binnenuit te vernieuwen en wendbaar te worden. Zij maken nieuwe denkwijzen mogelijk die hiërarchische structuren overstijgen, betrekken klanten actief bij het ontwikkelingsproces en slagen erin werknemers van verschillende afdelingen voor 100 procent aan één onderwerp te laten werken.

Hoe bedrijven innovatiever worden

Om innovaties te heroverwegen, moeten ondernemers zich bezighouden met de volgende vragen:

  • Begrijpen wij onze klanten echt? Wie is onze klant, nu en in de toekomst, wat voor probleem heeft hij echt?
  • Gebruiken wij onze middelen op de juiste wijze? Kunnen wij van onze diensten een product maken of van ons product een dienst? Zijn wij in staat onze hulpbronnen op een heel andere manier te gebruiken en te verkopen?
  • Zijn we in staat om in verschillende scenario’s te denken? Kunnen wij de visionaire visie op de toekomst en de huidige concurrentiesituatie goed combineren? Het is belangrijk mensen te begrijpen, de eigen structuren in vraag te stellen, processen te onderzoeken en technologieën, d.w.z. software, correct te gebruiken.

Waar falen de meeste bedrijven in?

Veel innovaties mislukken vanwege de bedrijfscultuur – bijvoorbeeld omdat werknemers niet betrokken raken en zich verzetten tegen innovaties. Je hebt een cultuur van innovatie nodig. Innovatie moet worden geïllustreerd, geëist en beloond door leiderschap.

Nog een hindernis: Tijd. Sommige bedrijven willen te snel te veel, maar ze moeten geduld hebben, aldus de strategieconsultant. “Innovaties komen niet uit de lucht vallen, je moet al op lange termijn denken over een periode van twee tot vier jaar en dan de balans opmaken.”

Categorieën: Blog

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.